מדיניות החזרים כספיים והחזרות

קורסים פרונטליים​

1. ביטול רכישה יתאפשר תוך 14 יום בתנאי שלא התחיל הקורס (לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה)

2. במידה ולקוח שילם ונבצר ממנו להשתתף בקורס:

א. יוכל להשתתף בקורס זהה במועד אחר עד שנה מתאריך הרכישה
ב. עד חודש לפני מועד פתיחת הקורס (כולל שישי שבת) יוחזר כספו בניכוי 30%
3. במקרה של היעדרות משעור, ניתן להשלימו באחת הדרכים הבאות:
א. בקורס מקביל / עתידי (פרונטלי או דיגיטלי) עד שנה מתאריך פתיחת הקורס 
ב. קבלת שעור מוקלט (מוגבל לשתי היעדרויות בלבד) 
3. בקורס פרונטלי לא יישלחו הקלטות כגיבוי ללמידה בקורס

קורסים בזום​

1. ביטול רכישה יתאפשר תוך 14 יום בתנאי שלא התחיל הקורס (לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה)

2. במידה ולקוח שילם ונבצר ממנו להשתתף בקורס:
א. יוכל להשתתף בקורס זהה במועד אחר עד שנה מתאריך הרכישה
ב. עד חודש לפני מועד פתיחת הקורס (כולל שישי שבת) יוחזר כספו בניכוי 30%
3. במקרה של היעדרות משעור, ניתן להשלימו באחת הדרכים הבאות:
א. בקורס מקביל / עתידי (פרונטלי או דיגיטלי) עד שנה מתאריך פתיחת הקורס 
ב. קבלת שעור מוקלט (מוגבל לשתי היעדרויות בלבד) 
בקורס בזום המשתתפים יקבלו גישה להקלטות של הקורס עד שלושה חודשים מסיום הקורס

סדנאות פרונטליות

1. ביטול רכישה יתאפשר תוך 14 יום בתנאי שלא התחילה הסדנה (לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה)

2. ביטול עד 5 עסקים לפני הסדנה יחוייב המזמין ב 50% מעלות הסדנה, לאחר מכן לא יוחזר כסף. 
3. במידה ונבצר מהמזמין להגיע לסדנה, ביכולתו לשלוח אדם אחר, בתנאי שהודיע מראש, לפחות 4 ימי עסקים לפני הסדנה.
4. ניתן להשתתף בסדנה אחרת עד שנה מתאריך הסדנה המקורי ובתנאי שיש מקום 

קורסים דיגיטליים (ללימוד עצמי)

אין החזרת כספים לאחר רכישה של קורס דיגיטלי

מועדון שנתי

משתמש הרוצה לבטל את הרכישה יודיע על כך בכתב לאביטל לוביא כהן בתוך 24 שעות מרגע הרכישה.
אפשרות נוספת לביטול תינתן לאחר שידור מפגש המועדון הראשון בלבד, התשלום יוחזר לבעל המנוי, בניכוי חודש אחד. במידה ולא תימסר הודעת ביטול עד למועד זה, לא יהיה ניתן לבטל את הרכישה והחיוב ימשיך עד לסיום המנוי, מרץ 2025. 

תרגול ושאילת שאלות

קיימות שתי קבוצות פייסבוק ייעודיות 

1. לסטודנטים לאסטרולוגיה סינית
2. לסטודנטים לפנג שואי
בהן אפשר ורצוי לשתף, לשאול שאלות ועוד.

בנוסף, יתקיימו מפגשים מרוכזים של פתיחת מפות,​

אפרסם בקבוצות ​