כללי

אתר אביטל לוביא כהן אתר הבית (“האתר”) מופעל ע”י אביטל לוביא כהן (“בעלת ומנהלת האתר”), בכתובת אינטרנט www.courses.avitalfengshui.com  ומטרתו לספק מידע חוויתי ומעשיר ולאפשר רכישת מוצרים ושירותים של בעלת האתר (“המוצר”). הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (“התקנון”). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין הנהלת האתר. אמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים והשירותים לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות. כותרות המוצרים, השירותים והמידע מובאים לשם נוחות והתמצאות הלקוח ולא ישמשו בפרשנות התקנון. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת. השימוש במחשבון האסטרולוגי הוא לשימוש פרטי ואישי בלבד להלן הפירוט וההגבלות לשימוש במחשבון

כל הזכויות שמורות לאביטל לוביא כהן

הנתונים המפורסמים במפה ואופן עריכתם הינם בבעלותם הבלעדית של אביטל לוביא כהן ו/או של צדדי ג’ אשר החברה קיבלה מהם רשות רישיון שימוש כדין. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או תוכן הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של אביטל כהן להביא ו/או של צדדי ג’ אשר החברה קיבלה מהם רשות רישיון שימוש כדין, אך מבלי להביא לאחריות של אביטל כהן להביא לדבר כאמור לעיל. יובהר, כי זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה הנכללים במפה.

הניסיונות והרעיונות וכל המוסבר בספר ובקורסים ובכלל במידע באתר, הם בגדר דעות והצעות של המחברת המבוססים על הידע והניסיון שלה.

אין המו״ל מציג את הספר ו/או את הקורסים כפתרון לבעיה כלשהיא, ואינו נוטל אחריות על תוצאות ביצוע העצות והרעיונות, הניתנים בספר ו/או קורס זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם אדם מוסמך על מנת לקבל הנחיות.

חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות במידע ובחומר המוגן כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או שמה הטוב של אביטל לוביא כהן ו/או האתר ו/או בשמו הטוב של כל גורם ו/או אדם ו/או משתמש ו/או גוף אחר.

חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב, לייצור עבודות נגזרות או לעשות כל שימוש בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של אביטל לוביא כהן.

המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי הנהלת האתר הוא המועד הקובע לכל דבר. הנהלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.

רכישת מוצר/שרות באתר

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרים ושירותים באמצעות האינטרנט. המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר/ שרות הינו המחיר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

1. קורסים דיגיטליים

2. ספר

3. חבילות מפות:

א. מפה אחת, בעלות של 10 ₪, שימוש מיידי.
ב. 10 מפות, בעלות של 90 ₪, ניתן להשתמש בתקופה של עד חודשיים.
ג. 20 מפות, בעלות של 170 ₪, ניתן להשתמש בתקופה של עד 3 חודשים.
ד. 50 מפות, בעלות של 350 ₪, ניתן להשתמש בתקופה של עד 6 חודשים.

החבילה והקורסים הינם אישית ואינם ניתנים להעברה.

המחירים משתנים מעת לעת ועל המשתמש להתעדכן בהם.

 להלן: “החבילה”.

מזמין החבילה יקרא להלן: “המשתמש”.

המונח “משתמש” להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך הוא מסכים לתנאים אלה.

מדיניות החזרות וביטולים

החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה ובתנאי שלא השתמש במוצר/בשרות. למעט מוצרים דיגיטליים וספר, בהם לא יתאפשר החזר כספי מכל סוג שהוא. התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר/השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה.

ביטול מצד הנהלת האתר

הנהלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר/ המחשבון האסטרולוגי, כולו או חלקו. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר ללקוח, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים /השירותים, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

תקנון רכישת מנוי שנתי למועדון

המנוי:
רכישת המנוי כוללת זכות להשתתפות במועדון עד מרץ 2025 בהתאם לזמן ההרשמה כמנוי. להלן: “החבילה”. מזמין החבילה יקרא להלן: “המשתמש”.
ביטול הרכישה:
משתמש הרוצה לבטל את הרכישה יודיע על כך בכתב לאביטל לוביא כהן בתוך 24 שעות מרגע הרכישה.
אפשרות נוספת לביטול תינתן לאחר שידור מפגש המועדון הראשון בלבד, התשלום יוחזר לבעל המנוי, בניכוי חודש אחד. במידה ולא תימסר הודעת ביטול עד למועד זה, לא יהיה ניתן לבטל את הרכישה והחיוב ימשיך עד לסיום המנוי, מרץ 2025.
מנוי אישי
המנוי הינו אישי ואיננו ניתן להעברה.
תוקף המנוי: 12 חודשים.
תעריף חודשי:
מנוי רגיל – 60 ש”ח כפול 12 תשלומים  
מנוי פרימיום – 178 ש”ח כפול 12 תשלומים
מנוי מורחב 199 ש”ח כפול 12 תשלומים            

הצהרות והתחייבויות:
אביטל לוביא כהן מציעה את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: “השירות”), בכפוף לתנאים הבאים וזאת כתנאי מקדמי למתן השירות.
המונח “משתמש” להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך הוא מסכים לתנאים אלה.
אביטל לוביא כהן שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.
השירות המוצע באתר זה הוא שרות “כמות שהוא” (“AS IS”) ובלא כל אחריות שהיא של אביטל לוביא כהן לגביו ו/או להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו.
אביטל לוביא כהן לא תישא בכל אחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו-כן, אביטל לוביא כהן לא תישא בכל אחריות לטעויות ו/או שגיאות, ככל שיש או יהיו בחומר המוצג בשירות. אביטל לוביא כהן לא תישא בכל אחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות, על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג’.
הניסיונות והרעיונות וכל המוסבר באתר, הם בגדר דעות והצעות של אביטל לוביא כהן המבוססים על הידע והניסיון שלה.
אין אביטל לוביא כהן מציגה את המידע באתר כפתרון לבעיה כלשהיא, ואינה נוטלת אחריות על תוצאות ביצוע העצות והרעיונות, הניתנים באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם אדם מוסמך על מנת לקבל הנחיות.
המשתמש בלבד יישא באחריות בלעדית לאופן שבו הוא עושה או יעשה שימוש בשירות ולכל הנובע מכך.
אביטל לוביא כהן לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’, כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java ,Active-X ,JavaScript או אחרים.
אביטל לוביא כהן לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לזמינות השירות ו/או שינויים בתכנונו ו/או תוכנו, צורתו, דיוק הנתונים, ליקויים בדרך העברתו ואי התאמת נתונים שבו וכן לכל נזק ישיר או עקיף, ככל שייגרם בקשר לכך, אם יגרם.
לעניין סעיף זה, אביטל לוביא כהן משמע, לרבות כל חברה קשורה בה, עובדיה וכן נציגיהם ו/או מי מטעמם.
כללי:
אביטל לוביא כהן רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את התשלומים, התעריפים ודמי הטיפול ו/או הביטול אותם היא גובה.
עלות החבילה שתהיה בתוקף לגבי המשתמש הינה זו שבתוקף במועד רכישתו את החבילה.
אביטל לוביא כהן רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לסיים את החבילה באופן מיידי ללא החזר כספי במקרה של הפרה של הוראות תקנון זה. למשתמש לא תהיה כל תביעה וכל טענה בגין פעילותה של אביטל לוביא כהן באופן האמור לעיל.
במקרה של סגירת העסק של אביטל לוביא כהן ו/או שינוי בפעילות של אביטל לוביא כהן תימסר על כך הודעה של 10 ימים מראש למשתמש. במקרה כזה כל יתרת התשלום של המשתמש שלא נוצלה תושב למשתמש, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין כך.
אביטל לוביא כהן רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את התקנון גם ביחס למשתמשים וותיקים, במקרה זה יפרסם המזמין את השינויים שבכוונתו לבצע בתקנון באתר האינטרנט שלו.
אביטל לוביא כהן אינה אחראית בשום פנים ואופן לכל נזק שייגרם למשתמש עקב שימוש בחבילה. השימוש בחבילה הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.
המשתמש מאשר כי קרא, הבין, אישר והסכים להוראות התקנון, והוא מתחייב לנהוג לפיו.
הקשה על אישור באתר האינטרנט תהווה אישור והסכמה לכל האמור בתקנון זה.

מדיניות פרטיות

הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה למחשבון האסטרולוגי או למסירת כתובת מייל בביצוע הזמנה, המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של בעלת האתר, צרו קשר עם נציג האתר באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת הנהלת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר. הנהלת האתר לא תעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הלקוח לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר. למרות האמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים. הנהלת האתר תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח ללא זיהוי הלקוח הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי הנהלת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר. הנהלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהלקוח את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושו הבלעדי של בעלת האתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהמחשבון האסטרולוגי, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם בעלת האתר.

אחריות

אביטל לוביא כהן מציעה את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: “השירות”), בכפוף לתנאים הבאים וזאת כתנאי מקדמי למתן השירות.
אביטל לוביא כהן שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.
השירות המוצע באתר זה הוא שרות “כמות שהוא” (“AS IS”) ובלא כל אחריות שהיא של אביטל לוביא כהן לגביו ו/או להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו.
אביטל לוביא כהן לא תשא בכל אחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו-כן, אביטל לוביא כהן לא תשא בכל אחריות לטעויות ו/או שגיאות, ככל שיש או יהיו בחומר המוצג בשירות. אביטל לוביא כהן לא תשא בכל אחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות, על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג’.
הניסיונות והרעיונות וכל המוסבר באתר, הם בגדר דעות והצעות של אביטל לוביא כהן המבוססים על הידע והניסיון שלה.
אין אביטל לוביא כהן מציגה את המידע באתר כפתרון לבעיה כלשהיא, ואינה נוטלת אחריות על תוצאות ביצוע העצות והרעיונות, הניתנים באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם אדם מוסמך על מנת לקבל הנחיות.
המשתמש בלבד ישא באחריות בלעדית לאופן שבו הוא עושה או יעשה שימוש בשירות ולכל הנובע מכך.
אביטל לוביא כהן לא תשא באחריות כלשהי לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’, כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java ,Active-X ,JavaScript או אחרים.
אביטל לוביא כהן לא תשא בכל אחריות שהיא בקשר לזמינות השירות ו/או שינויים בתכנונו ו/או תוכנו, צורתו, דיוק הנתונים, ליקויים בדרך העברתו ואי התאמת נתונים שבו וכן לכל נזק ישיר או עקיף, ככל שייגרם בקשר לכך, אם יגרם.
לעניין סעיף זה, אביטל לוביא כהן משמע, לרבות כל חברה קשורה בה, עובדיה וכן נציגיהם ו/או מי מטעמם.

כללי:

אביטל לוביא כהן רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את התשלומים, התעריפים, החבילות, המנויים ודמי הטיפול ו/או הביטול אותם היא גובה.
עלות החבילה שתהיה בתוקף לגבי המשתמש הינה זו שבתוקף במועד רכישתו את החבילה.
אביטל לוביא כהן רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לסיים את החבילה באופן מיידי ללא החזר כספי במקרה של הפרה של הוראות תקנון זה. למשתמש לא תהיה כל תביעה וכל טענה בגין פעילותה של אביטל לוביא כהן באופן האמור לעיל.
במקרה של סגירת העסק של אביטל לוביא כהן ו/או שינוי בפעילות של אביטל לוביא כהן תימסר על כך הודעה של 10 ימים מראש למשתמש. במקרה כזה כל יתרת התשלום של המשתמש שלא נוצלה תושב למשתמש, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין כך.
אביטל לוביא כהן רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את התקנון, במקרה זה תפרסם אביטל לוביא כהן את השינויים שבכוונתה לבצע בתקנון באתר האינטרנט שלה. 
אביטל לוביא כהן אינה אחראית בשום פנים ואופן לכל נזק שייגרם למשתמש עקב שימוש בחבילה. השימוש בחבילה הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

כוח עליון

במקרה ולא יהיה ניתן להשתמש בחבילה בנסיבות שאינן תלויות באביטל לוביא כהן כגון: התפרצות מגפה, הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי טבע, השבתה או בשל מציאות ציבורית אשר אינה מאפשרת את קיום הפעילות או השימוש באתר או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת אביטל לוביא כהן אשר בעטיו לא ניתן לקיים את הפעילות או להשתמש באתר – הנסיבות המפורטות לעיל יכונו יחד להלן: “כח עליון” המשתמש יהיה זכאי להקפאת תקופת החבילה, בהתאמה לתקופת המניעה, ומלבד זאת לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המניעה. במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים אחת או יותר מפעילויות האתר ו/או לא ניתן יהיה להשתמש באחד או יותר משירותיו ו/או ניתן יהיה להשתמש אך בצורה מוגבלת בלבד יפעל האתר בהתאם למגבלות האפשריות, ומשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המגבלות.
המשתמש מאשר כי קרא, הבין, אישר והסכים להוראות התקנון, והוא מתחייב לנהוג לפיו.
הקשה על אישור באתר האינטרנט תהווה אישור והסכמה לכל האמור בתקנון זה.

יצירת קשר

בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצרים או השירותים, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל avitalfengshui@gmail.com

מספר טלפון: 0523302384